A A A

Inwestorzy

Konieczność wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej jako jednego z dokumentów niezbędnych do odbioru  budowlanego budynku obciąża finansowo inwestora, czy tego chce czy nie.                                       

Niestety większość inwestorów zleca wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dopiero gdy budynek jest już ukończony. W związku z tym dokument ten, sporządzony przez audytora oprócz wartości urzędowej niewiele może zmienić dla poprawy samej charakterystyki energetycznej inwestycji.                                       

Mając to na uwadze. Najkorzystniej jest przystąpić do prac nad zbadaniem Charakterystyki Energetycznej najpóźniej po zakończeniu budowy w stanie surowym otwartym. (Dotyczy to przede wszystkim domów jednorodzinnych dla których nie ma obowiązku zbadania charakterystyki energetycznej na poziomie projektu).                                       

Tylko wtedy praca Audytora może mieć wpływ na jakość energetyczną budowanych obiektów. A inwestor ponosząc koszty, które i tak go czekają otrzyma w tej samej cenie doradztwo w bardzo ważnej dziedzinie budowy.                                       

Zapraszamy inwestorów do kontaktu z nami na którymkolwiek etapie budowy- rozmowa nic nie kosztuje.

Wyślij nam wiadomość!

Imię, nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Wiadomość: