A A A

Audyty Energetyczne

Co to jest audyt energetyczny ?

Audyt Energetyczny, często niestety mylony ze świadectwem charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który opisuje budynek pod kątem zapotrzebowania na ciepło oraz sprawności systemów dostarczania energii. Podstawową wartością audytu jest jednak zespół usprawnień, wskazanych przez audytora. Usprawnienia te mają na celu poprawnienie energetyki cieplnej budynku, a co za tym idzie wydatnie zmniejszyć koszty ogrzewania oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej.

W jakim celu sporządza się audyt energetyczny budynku ?

Wspólnota lub właściciel budynku zleca wykonanie Audytu Energetycznego po pierwsze po to by dowiedzieć się jakie działania powinien podjąć by w jak najlepszy sposób zmodernizować budynek i osiągnąć tym samym największe oszczędności. Często istotniejsza dla inwestora jest jednak możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej, obniżającej koszty całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej. Szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to źródło budynkiem lub źródła zaopatrującego więcej niż jeden budynek   

Co to jest premia termomodernizacyjna ?

Premia termomodernizacyjna jest formą finansowej pomocy Państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego po zaakceptowaniu audytu energetycznego. Przyznawana jest maksymalnie do wysokości 16% wartości inwestycji termomodernizacyjnej. Premia termomodernizacyjna jest realizowania poprzez spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.

Kto może uzyskać premię termomodernizacyjną ?

Według obecnie obowiązujące Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1459); Premię termomodernizacyjną może otrzymać właściciel budynku mieszkalnego, budynku zbiorowego zamieszkania oraz budynku stanowiącego własność jednostek samorządu terytorialnego służącego do wykonywania przez nie zadań publicznych (art. 2, ust. 2, lit. a Ustawy). Kolejną grupą osób mogących skorzystać z premii są właściciele lub zarządcy lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (art. 2, ust. 1 Ustawy).


Wyślij nam wiadomość!

Imię, nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Wiadomość: